Pernajan Agricola-projekti

Agricola-projektin lähtökohtia

 

Lue lisää

Projekti

Vuonna 1996 käynnistynyt Agricola-projekti on Pernajan kunnan ja Turun yliopiston arkeologinen yhteistyöhanke. Projektin tavoitteena on tutkia Pernajassa 1500-luvun alussa syntyneen Mikael Agricolan aikaa arkeologisin keinoin. Käytännössä tutkittava ajanjakso keskittyy keskiaikaan sekä 1500- ja 1600-lukuihin. Keskiajaksi lasketaan Suomessa ajanjakso, joka alkoi rautakauden loputtua n. 1150 jKr. ja päättyi uskonpuhdistukseen vuonna 1527.

 

Kirkonkylä

Alueellisesti tutkimus painottuu Kirkonkylän ympäristöön, mutta maastotarkastuksia tehdään tarvittaessa koko kunnan alueella. Kenttätutkimus alkoi Kirkonkylän ja sen naapurikylien historiallisen ajan muinaisjäännösten inventoinnilla vuonna 1996. Inventoinnilla tarkoitetaan tunnettujen muinaisjäännösten kunnon tarkistamista ja uusien muinaisjäännösten etsimistä. Inventoinnin tuloksena löydettiin mm. kellarien jäänteitä, talonpohjia ja yksi kiviröykkiö. Löydetyistä kohteista yksikään ei ollut varmuudella etukäteen ajoitettavissa keskiaikaiseksi.

 

Pappila

Kellarit olivat tyypiltään ja sijainniltaan lähinnä 1700-luvulle sijoittuvia, eikä talonpohjista voinut sanoa mitään varmaa ennen kaivaustutkimuksia. Kaivauskohteeksi valittiinkin ensimmäiseksi Pernajan pappilan tontti. Sen tiedettiin olleen samalla paikalla jo viimeistään 1500-luvulla. Pappilassa on tähän mennessä kaivettu neljänä kesänä (1997, 1999, 2000, 2002) ja Agricolan aikaan on päästy käsiksi jokaisessa kaivauksessa.

 

Jatko

Lisää uutta tietoa Pernajan menneisyydestä on luvassa projektin edetessä.

Turussa 27.1.2004
Jukka Palmin tekstin pohjalta jatkanut ja päivittänyt
Hanna-Maria Pellinen

 

Pappilan kaivaukset - Astialöydöt - Kauneus ja terveys - Kasvit ja luut

Torsbyn Sigfrids

Kirkonkylä

 

Päivitetty helmikuun 22.pnä 2003 - Webmaster
Pernajan kunta
Sivukartta