Pernajan kunnan hallintosääntö

Pernajan kunnan hallintosääntö kokonaisuudessaan (pdf 264 kB)

Hallintosäännön otsikot:

LUKU 1

YLEISET MÄÄRÄYKSET
§ 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt

LUKU 2

ORGANISAATIO
§ 2 Luottamushenkilötoimielimet ja sektorijako
§ 3 Virkamiesorganisaati
§ 4 Johtoryhmä
§ 5 Henkilöstökokoukset
§ 6 Edustuksellinen työpaikkademokratia
§ 7 Toimenkuvaukset

LUKU 3

HENKILÖSTÖASIAT
§ 8 Luottamushenkilötoimielimien ratkaisuvalta
§ 9 Virka- ja työvapaa
§ 10 Viranhaltijan ratkaisuvalta
§ 11 Ratkaisuvalta palkkausasioissa
§ 12 Viran tai toimen haku
§ 13 Kelpoisuusehdot
§ 14 Sivutoimilupa
§ 15 Virantoimituksesta pidättäminen
§ 16 Palvelussuhteen päättäminen ja lomauttaminen

LUKU 4

HALLINTO
KUNNANHALLITUS
§ 17 Toimiala
§ 18 Kokoonpano
§ 19 Kunnanhallituksen tehtävät
§ 20 Ratkaisuvalta
§ 21 Puheenjohtaja ja jäsen
§ 22 Toimikunnan asettaminen
§ 23 Kunnanjohtajan kelpoisuusehdot
§ 24 Kunnanjohtajan tehtävät
§ 25 Kunnanjohtajan ratkaisuvalta
§ 26 Esteellisyys ja sijaisuus
§ 27 Esittely
§ 28 Keskushallinto
§ 29 Talouspäällikön tehtävät ja ratkaisuvalta
§ 30 Hallintosihteerin tehtävät ja ratkaisuvalta
§ 31 Maaseutusihteerin tehtävät sekä ratkaisuvalta

LUKU 5

PÄÄVASTUUALUEET JA LAUTAKUNNAT
§ 32 Lautakuntien ja jaostojen yhteiset tehtävät
§ 33 Lautakuntien ja jaostojen yhteinen ratkaisuvalta
§ 34 Esittely

PERUSTURVA
PERUSTURVALAUTAKUNTA
§ 35 Lautakunnan toiminta-alue ja kokoonpano
§ 36 Lautakunnan tehtävät ja ratkaisuvalta
§ 37 Esittely
§ 38 Perusturvajohtajan tehtävät
§ 39 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta

SIVISTYSTOIMI
SIVISTYSLAUTAKUNTA
§ 40 Lautakunnan toimiala ja koostumus
§ 41 Lautakunnan päätäntävalta
§ 42 Esittely
§ 43 Sivistyslautakunnan osastojen tehtävät
§ 44 Sivistyslautakunnan osastojen ratkaisuvalta
§ 45 Koulujen hallinto ja johtokuntien koostumus
§ 47 Sivistystoimen päällikön tehtävät ja ratkaisuvalta
§ 48 Koulunjohtaja
§ 49 Kunnan koulutoimi

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
§ 50 Lautakunnan toimiala
§ 51 Esittely
§ 52 Lautakunnan ratkaisuvalta

KIRJASTO- JA KULTTUURILAUTAKUNTA
§ 53 Lautakunnan toimiala
§ 54 Lautakunnan tehtävät ja ratkaisuvalta
§ 55 Esittely
§ 56 Kirjastotoimenjohtajan tehtävät ja ratkaisuvalta

TEKNINEN
TEKNINEN LAUTAKUNTA
§ 57 Toiminta-alue ja kokoonpano
§ 58 Teknisen lautakunnan tehtävät ja ratkaisuvalta
§ 59 Esittely
§ 60 Kunnan rakennusmestarin yleiset tehtävät ja ratkaisuvalta
§ 61 Tiejaosto

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
§ 62 Rakennus- ja ympäristölautakunnan toiminta-alue
§ 63 Rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtävät ja toimivalta
§ 64 Esittely
§ 65 Viranhaltijoiden yleiset tehtävät ja erityinen ratkaisuvalta

LUKU 6

KUNNAN TALOUS
§ 66 Talousarvion täytäntöönpano
§ 67 Talousarvion muutokset
§ 68 Verojen, maksujen ja taksojen määrääminen
§ 69 Sisäinen valvonta
§ 70 Poistosuunnitelman hyväksyminen
§ 71 Rahatoimen hallinta
§ 72 Riskienhallinta
§ 73 Hankintaohjeet

LUKU 7

KOKOUSMENETTELY
§ 74 Soveltaminen
§ 75 Kokousaika ja -paikka
§ 76 Kokouksen koollekutsuminen
§ 77 Jatkokokous
§ 78 Varajäsenen kutsuminen
§ 80 Kokouksen johtaminen
§ 81 Tilapäinen puheenjohtaja
§ 82 Läsnäolo kokouksissa
§ 83 Kunnanhallituksen edustus muissa toimielimissä
§ 84 Esittely
§ 85 Esteellisyyden toteaminen
§ 86 Äänestys ja vaalit
§ 87 Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen
§ 88 Kunnanhallituksen ja lautakunnan otto-oikeus
§ 89 Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen

LUKU 8

MUITA MÄÄRÄYKSIÄ
§ 90 Kaksikielisyys kunnan toiminnassa
§ 91 Tiedottaminen
§ 92 Kunnan asukkaiden aloitteet
§ 93 Kunnan nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoittaminen
§ 94 Asiakirjojen lunastus
§ 95 Haasteiden vastaanottaminen
§ 96 Tarkastussääntö

 

Päivitetty joulukuun 27.pnä 2005 - Webmaster
Pernajan kunta
Sivukartta