OPISKELIJOIDEN KOTIPAIKKASTIPENDIT / PERNAJAN KUNTA

1. Opiskelija joka opiskelee yliopistossa, ammatillisessa korkeakoulussa ja opistoissa tutkintoon johtavia opintoja suorittavat sekä yli 60 kilometrin päässä Pernajasta sijaitsevissa ammatillisissa oppilaitoksissa tai erityislukioissa opiskelevat oppilaat, jotka lukuvuoden aikana asuvat opiskelupaikkakunnalla. Stipendiä ei myönnetä peruskoululaisille.

2. Yläasteen oppilaille voidaan myöntää harkinnanvaraista matka-avustusta sikäli kuin muut tukimuodot eivät korvaa todellisia matkakustannuksia. tällöin tuki maksetaan tapauskohtaisesti perustuen saatuun selvitykseen kustannuksista (matkatositteet, todistukset)

3. Opiskelijan tulee olla kirjoilla Pernajan kunnassa.

4. Stipendiä maksetaan vain alle 27-vuotiaille opiskelijoille.

5. Stipendiä haetaan erillisellä lomakkeella jota saadaan kunnantoimistosta tai kunnan kotisivuilta internetistä.

6. Stipendihakemus jätetään kunnantoimistoon joka vuosi viimeistään 31.10. osoitteeseen Pernajan kunta, Kiesitie 6, 07930 Pernaja

7. Stipendihakemuksessa tulee esittää millä tavoin on opiskelijana joutunut toisarvoiseen asemaan niihin opiskelijoihin nähden jotka ovat kirjoilla opiskelupaikkakunnalla.

8. Stipendihakemukseen sekä hakemukseen yläasteen matka-avustukseen on liitettävä koulun todistus opiskelijana olosta.

9. Kunnanhallitus tekee päätöksen stipendin ja matka-avustuksen maksamisesta tammikuussa.

10. Stipendin suuruus on 200 €.

Hakemuslomake

 

Päivitetty helmikuun 16.pnä 2004 - Webmaster
Pernajan kunta
Sivukartta