LOMAKKEET:

Opiskelu ja päivähoito:

Opiskelijoiden kotikuntastipendin hakemus (30 kB)

Päivähoitohakemus ja ilmoitus esikouluun (20 kB)

Hakemus Pernajan kunnan iltapäivätoimintaan (36 kB)


Kulttuuri ja urheilu:

Kulttuuritoiminnan tukihakemus (24 kB)

Urheiluseurojen toiminta-avustusanomus (42 kB)

Nuorisoseurojen toiminta-avustusanomus (38 kB)

Seurantalon käyttö nuoriso-/urheilutoimintaan (10 kB)

Salivuoroanomus (11 kB)


Ympäristöasiat:

Avustushakemus ympäristönsuojelua edistävää toimintaa
tai projektia varten (yhdistykset)
(28 kB)

Hakemus yksityisen kiinteistön jäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi (30 kB)

Lannanvarastoinnin valvontailmoitus (54 kB)

Jäteveden johtaminen (34 kB)

Selvitys jätevesijärjestelmästä (22 kB)

Ruoppaus- ja läjitysilmoitus (23 kB)

Ilmoitus vesikasvien niitosta (23 kB)


Muut:

Tonttianomus (10 kB)

Yksityisen tien kunnossapidon kunnallisavustushakemus (22 kB)
Tieavustushakemuksen liitteet (38 kB)

Päivitetty maaliskuun 16.pnä 2006 - Webmaster
Pernajan kunta
Sivukartta