PERNAJAN STRATEGIA

VISIO 2010


Pernaja on 4.100 asukkaan vahvoihin perinteisiin nojaava viihtyisä ja turvallinen asuin- ja vapaa-ajan kunta, jossa asukkaat saavat henkilökohtaisen ja inhimillisen palvelun ja jossa virkistäytymismahdollisuudet ovat hyvät. Pernajassa kunnioitetaan ainutlaatuista ympäris-töä.

Pernaja sijaitsee logistisesti hyvällä paikalla E-18 tien varrella Helsingin ja Pietarin välillä. Kunta edistää yrittelijäisyyttä tarjoamalla yritysystävällisen toiminta-ympäristön ja joustavan hallinnon.

MENESTYSTEKIJÄT

Pernajan menestystekijät 2000-luvulla:

  • logistinen asema lähellä Helsinkiä, Porvoota ja Lovii-saa E-18 varrella
  • ainutlaatuinen meriympäristö saaristoineen (koskematto-muus, puhtaus)
  • henkilökohtaiset, ihmisläheiset ja tehokkaat julkiset sekä yksityiset palvelut
  • historiallinen perinne (Agricola, kirkko, kartanot ja Kuninkaantie)
    - toimivat ja varmat tietoliikenneyhteydet
  • vapaa-ajan ja asumisen kytkeminen saumattomasti yhteen
  • joustavuutta ja reagointikykyä muuttuvissa olosuhteissa
  • ylikunnallinen yhteistyö

Päämäärä vuosille 2004-2006 (doc 72 kB)

 

Päivitetty joulukuun 4.pnä 2003 - Webmaster
Pernajan kunta
Sivukartta