YHDISTYKSET

PUUTTUUKO  OMA  YHDISTYKSESI ?
Lähetä tiedot kunta@pernaja.fi

1. Toiminta-alue

2. Yhteystiedot

3. Esittely

De Ungas vänner r.f Sandö

1. Sandö

2. Mats Lindholm 0400-841 471
mats.lindholm(ta bort detta)@dnainternet.net

3. Uthyrning av lokalen för olika evenemang.

Folkhälsan i Pernå

1. Pernå

2. Ordf. Bengt Mether, tel 019-636 247
sekr. Tove Ståhlberg, tel 040 763 8655

3. Folkhälsan ordnar simskolor och annan hälsofrämjande verksamhet på ideell grund.

www.folkhalsan.fi/perna

Garantiföreningen för Furuborg r.f.

1. Gislom, Haddom, Hardom, Hopom, Kuggom, Påvalsby.

2. Lars Illman
Lappträskvägen 463, 07945 Kuggom
019-512174
harriet.willner-illman@dnainternet.net

Marianne Mattsson, reservering av Furuborg,
Gislomvägen 183, 07900 Lovisa
019-533829, 040-5082811.

3. Verksamheten går ut på att hålla vår gemensamma samlings- och festlokal Furuborg i gott skick så att den kan användas året runt både till nytta och nöje av gammal och ung.
Furuborg hyres också ut åt utomstående för t.ex. informations- och andra möten, bröllop, fester, och som vallokal.

Hembygdens vänner i Pernå r.f.

1. Pernå Kyrkoby

2. Mona Mether
Svettbacksvägen 106, 07930 Pernå
019–636 247, 019–530 035, 020 7699 732
mona.mether@prakticum.net

3. Verksamhet för unga och äldre i bygden, även andra intresserade är välkomna med. Uthyrning av Höganås för olika evenemang, kontakta Mikael Törnqvist 019–636 456, 040 508 6688

Hembygdens Vänner i Nord-västra pernå r.f.

1. Gammelby och Forsby

2. Margit Pettersson
Blybergsleden 20, 07930 Pernå
0400 714 742

3. Uthyrning av lokalen för olika evenemang
Uthyrningen av lokalen sköts av
Gunborg Hagner
Borgåvägen 230, 07700 Forsby
019-633 190, 0400 710 321

Hommansby FDT UF

1. Tavastby och Skinnarby i Pernå samt Andersby och Hommansby i Liljendal

2. Sekreterare/lokalbokare:
Ewa-Maria Wiik
Andersbyvägen 36, 07870 Skinnarby
050 525 9909
E-post:
ewa_marias@hotmail.com

3. En mångsidig verksamhet för bygdens invånare som sträcker sig över kommungränsen. Uthyrning av Bygdegården för olika evenemang.

IF Stjärnan

1. Koskenkylä ja Gammelby

2. Pj Esko Kares
Sihteeri Charlotta Gustafsson
Sprintaksentie 27, 07740 Gammelby
040 705 0618
sähköposti charlotta.gustafsson@hanken.fi

3. Tarjoamme kilpailutoimintaa, koulutustoimintaa, valmennus- ja
harjoitustoimintaa, nuorisotoimintaa, tiedotus-ja suhdetoimintaa,
kuntoliikuntaa sekä muuta samantapaista toimintaa.

stjarnan-tahti.sporttisaitti.com

Isnäs byaråd r.f.

1. Isnäs med omnejd

2. Mia Aitokari, ordförande
Isnäsvägen 86, 07750 ISNÄS
040 550 4402
Christer Alm, sekreterare
Willmans, 07750 ISNÄS

3. Upprätthåller framför allt Isnäs ångmaskinsmuseum

www.isnasbyarad.fi

Isnäs Pensionärer rf

1. Isnäs och Sarfsalö

2. Ordf.Hans Blomqvist
Stensundsv.64, 07780 Härpe,
019-579512
Sekr.Birgit Korhonen
Kabbölev. 919, 07750 Isnäs,
019-635659

3. Arbetar för medlemmarnas trivsel och tillvaratar och befrämjar deras allmänna och gemensamma intressen

Isnäs Start r.y.

1. Isnäs

2. Tanja Granberg
Jänispolku 2
07750 Isnäs

3. Isnäs Startin urheiluseurassa harrastetaan urheilua eri muodoissa. Yleisurheilu, jalkapallo, hiihto ja kaukalopallo

Isnäs ungdomsförening r.f.

1. Isnäs med omkringliggande byar

2. Ordförande Boris Aspholm
Björnvägen 22, 07750 Isnäs
019-634 638, 040 580 2767
fax 019-634 638

Sekreterare Veronica Forsell
Sarfsalövägen 45, 07750 Isnäs
019-634 696, 040 577 9096
fax 019-634 696

3. Uthyrning av lokalen för olika evenemang (t.ex. bröllop, födelsedagsfester, möten mm.).

Koskenkylän Kyläyhdistys ry - Forsby Byaförening rf

1. Koskenkylä

2. Puheenjohtaja Susanne Lehtonen
Kullaksenkuja 4, 07700 Koskenkylä
050 359 7798
Sihteeri Saija Siitonen

3. Ylläpitää Koskenkylän viihtyvyyttä ja aktiivisuutta.

Pernajan kalastusalue

1. Meri, lukuunottamatta Pernajanlahti, Sarvlaxträsk, Lillträsket ja Labbyträsk

2. Isännöitsijä Gabi Lindholm
09-8684 5490
gabi.lindholm@kolumbus.fi

3. Vesialueen omistajien, ammattikalastajien ja virkistyskalastajien lakisääteinen yhteistyöelin

Pernajan Martat ry

1. Koko kunnan alueella

2. Sabina Krogars, puheenjohtaja
019-637388
sabina.krogars@ankkurikustannus.inet.fi

3. 50-vuotiaan yhdistyksemme Marttoja yhdistää tekemisen meininki ja halu vaikuttaa. Elämme voimakasta uudistumisen ja nuorentumisen aikaa. 30-jäseninen verkostomme toiminta on käytännönläheistä. Opimme taitoja, jotka helpottavat elämää.
Olemme tiukasti ajassa kiinni ja arjen sankareita. Naisen ja kodin hyvinvointi yhteiskunnan perustana on yhtä ajankohtaista tänään kuin aina ennenkin. Marttana olo on jämähtämisen vastustamista ja elinikäistä oppimista. Kynnyksemme on matala, uudet jäsenet voivat käydä rohkeasti peremmälle!

Sarfsalö byaråd rf

1. Sarfsalö

2. Ordf. Kristina Paul
Sekr. Nancy Stoor
019-579 535

3. Verksamheten går ut på att öka trivseln och boendemöjligheterna på ön. Byarådet sköter administrationen och uthyrningen av Sarfsalö Byagård för olika evenemang.
Sommartorgs- och museiverksamheten hör också till föreningens uppgifter.

Sarvlax ungdomsförening

1. Sarvlax by

2. Helena Forsbäck-Turunen, Krogvägen 35, 07900 Lovisa
019-635 208, 040 762 8606, jobb 520 2449
helena.forsback@porvoo.fi

3. Klubbkvällar, disco för barn och ungdomar. Motionsjippon, utfärder, teaterbesök mm för hela familjen. Vintertid hållande av skidspår öppna.

Sea Golf Rönnäs ry

1. Rönnäs

2. Sea Golf Rönnäs ry.
tj Jan Ruoho, 07750 Isnäs
0400-462960, 019-634434, fax: 019-634458
seagolf@co.inet.fi

3. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää golfpelin harrastamista ja ylläpitää ja kehittää yhdistyksen jäsenten pelitaitoa ja sääntötuntemusta sekö ylipäänsä opastaa ja ohjata golfpeliin liittyvissä kysymyksissä.

golfpiste.com/kentat/esittely/?seura=7732

Östnylands 4 H klubb r.f.

1. Pernå kommun

2. Annika Björk, ordförande
Sarfsalövägen 1118, 07780 Härpe
019-579 898
annika.bjork@hermans.fi

Kontaktperson: Bitte Kullberg-Terkki
050 467 8092
bittekute@suomi24.fi

3. 4H´s målsättning är att utveckla en arbetsglad, samhällsengagerad ungdom med intresse för landsbygden och dess näringar. Verksamheten uttrycks i 4H:s symbol, fyrklövern, som står för huvud (att tänka självständigt), hjärta (för sociala kontakter), hand (för praktiskt kunnande) och hälsa (sunda livsvanor i en hälsosam miljö).

Östra Nylands Ungdomsförbund r.f

1. Östra Nyland

2. Anne Junna, verksamhetsledare
Lurensvägen 121, 07945 Kuggom
tfn 019 532 412 och 0500 806276
e-post: onuf.kansli@dnainternet.net
ordförande Kim Svenskberg 050 5344656

3. ÖNUF är centralorganisation för de östnyländska ungdomsföreningarna. Kansliet finns på Lurens i Löjtnantsgården och är öppet april-augusti vardagar kl. 9-13. Andra tider på året lönar det sig att ringa först. Förbundet upprätthåller Lurens sommarteater, Vagnsmuseet i Sarvlax och Lokalhistoriska arkivet i Kuggom.

 

Päivitetty maaliskuun 27.pnä 2006 - Webmaster
Pernajan kunta
Sivukartta