MIKAEL AGRICOLA 1510 - 1557

Agricolabyst

Pernå är Mikael Agricolas hemkommun. Man kan med fog påstå att den finska kulturen har sina rötter i Pernå. Mikael Agricola var reformator och översatte Nya testamentet till finska och skapade därmed det finska skriftspråket. Han föddes och verkade i Pernå under början av 1500-talet.

Agricola kom från ett välbärgat bondehem i Pernå, Torsby. Redan i unga år visade Mikael en stor begåvning och hade en enorm kunskapstörst.

Hans förste lärare, församlingens kyrkoherde, övertalade uppenbarligen föräldrarna att sända sonen till latinskolan i Viborg.

Efter åtta års studier kom han endast 18 år gammal in i den närmaste kretsen kring biskopen av Finland. Där kunda han lägga märke till att den lutherska reformationen redan började göra sitt intåg i det kyrkliga livet.

Agricola prästvigdes i början av 1530-talet och det var nu de av reformationen krävda förändringarna började införas i vårt land. År 1536 skickades Agricola till Tyskland,till Wittenbergs universitet för att studera. Martin Luther levde och verkade vid denna tid där. Agricola slutförde sina studier och tod sin magisterexamen våren 1539.

Därefter utsågs han till rektor för Åbo katedralskola. Denna tjänst innehade han i nio år samtidigt som han flitigt skrev. Först utgav han den finskspråkiga abc-boken ABC kiria 1543, därefter bönboken Rucouskiria 1544 och Nya testamentet på finska Se Wsi Testamenti 1548.

Efter det att biskopen av Åbo avlidit handhade Agricola dennes uppgifter ända tills Gustav Vasa delade  upp den finländska kyrkan i två biskopsstift; Åbo och Viborgs. Mikael Agricola utsågs till biskop i Åbo. Vid denna tid förekom ständiga gränsstrider mellan Sverige-Finland och Ryssland och Gustav Vasa försökte förhandlingsvägen få slut på striderna. I början av 1557 skickade han till Moskva en fredsförhandlingsdelegation där även Agricola ingick. På hemvägen i en hästskjuts fick han en svår sjukdomsattack och dog strax efter det att man passerat finländska gränsen.

 

Senast uppdaterad 16 februari 2004 -Webmaster
Pernå kommun
S
idkarta