AJANKOHTAISTA


Opettajanvirkoja

Pernajan kunnan suomenkielisessä koululaitoksessa julistetaan haettavaksi Koskenkylän koulussa

luokanopettajan virka vakinaisesti 1.8.2006 alkaen, (aikaisemmat hakemukset otetaan huomioon) ja

päätoimisen tuntiopettajan virka ajalle 1.8.2006-31.7.2007 (16 h viikossa).

Isnäsin koulussa luokanopettajan virka ajalle 1.8.2006 – 31.7.2007 ja
päätoimisen tuntiopettajan virka ajalle 1.8. 2006 – 31.7.2007.

Hakemukset, joihin on liitettävä nimikirjanote tai ansioluettelo ja kelpoisuuden osoittavat todistukset, tulee osoittaa koululautakunnan suomenkieliselle jaostolle, Kiesitie 6, 07930 Pernaja. Viimeinen hakupäivä on 12.4.2006.

Valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava nähtäväksi lain nro 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Koskenkylän koulun virkojen tiedusteluihin vastaa Paula Helminen 040-753 6414 ja Isnäsin koulun virkojen tiedusteluihin vastaa Petri Kemppainen puh. 019-634 447.


Vuoden yrittäjä 2005 Pernajassa on Håkan Jordman!


KORJAUSAVUSTUKSET 2006

Kunnan myöntämät korjausavustukset

  1. Vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjauksiin sosiaalisin perustein,
  2. suunnitelmallisen korjaustoiminnan edistämiseksi (mm. kuntoarvioihin ja -tutkimuksiin) ja
  3. kiinteistökohtaisen talousjätevesijärjestelmän parantamiseen
    sosiaalisin perustein.

Valtion asuntorahaston myöntämät korjausavustukset

  1. Terveyshaittojen poistamiseen ja hissien rakentamiseen (jatkuva hakuaika)
  2. liikuntaesteiden poistamiseen.

ENERGIA-AVUSTUKSET 2006 ASUINRAKENNUSTEN KORJAAMISEEN JOISSA ON VÄHINTÄÄN 3 ASUNTOA

Avustukset

  • energiakatselmusten tekemiseen
  • rakennuksen ulkovaipan korjaamiseen (mm. ikkunat) ja
  • ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmiin sekä uusiutuviin energialähteisiin liittyviin toimenpiteisiin.

Hakuaika päättyy 13.4.2006

Hakemuslomakkeita ja ohjeita saa rakennustoimistosta,
Kiesitie 5, 07930 Pernaja, puh. 6612 231 ja www.ara.fi


Kunnalliset avustukset vuonna 2006

Kunnalliset avustukset koskien vanhusten virkistystoimintaa, kultuuritoimintaa, urheilu- ja nuorisoseuroja, ympäristönsuojelua edistävää toimintaa ja yksityisteitä haetaan asianomaiselta lautakunnalta vahvistettua lomaketta käyttäen. Yhdistysten tulee liittää hakemuksiin vuoden 2006 toimintasuunnitelma ja talousarvio, viimeinen tilinpäätös,  toimintakertomus ja  tilintarkastuskertomus.

Yksityisteiden kunnossapito- ja peruskorjausavustushakemuksiin tulee peruskorjausavustushakemusten osalta jättää seikkaperäinen suunnitelma sekä kustannusarvio. Kaikkiin hakemuksiin on
liitettävä viimeinen tilinpäätös ja vuosikokouksen pöytäkirja.

Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida. Hakemukset tulee jättää asianomaiseen lautakuntaan, Kunnantoimisto, Kiesitie 6, 07930 PERNAJA, viimeistään 31.3.2006. Hakemuslomakkeet saa kunnantoimistosta, puh. 66 121 tai netistä.


Pernajan kirjasto- ja kulttuurilautakunta tiedottaa:

Koskenkylän Agricola-hallilla voi nyt lukea päivän lehdet (paikalliset sanomalehdet). Halliin on myös hankittu asiakastietokone, joka on vapaasti kaikkien käytettävissä; tosin kone on hallissa työskentelyä ja tiedonhakua, eikä pelailua varten. Kevään ajan kokeilemme, kannattaako toimintaa jatkaa tai ehkä laajentaakin syksyllä. Kommentoikaa mieluusti, kirjasto@pernaja.fi


Kunnan hallintosääntö

Pernajan kunnan hallintosääntö on nyt luettavissa nettisivuilla


Kielipalvelusitoumus

Kunnat muodostavat kielellisen jaotuksen pohjan. Kunnat ovat joko yksikielisiä tai kaksikielisiä. Valtioneuvosto vahvistaa kuntien kielellisen jaotuksen joka kymmenes (10) vuosi. Pernajan kunta on voimassa olevan jaotuksen mukaan vuoden 2012 loppuun asti kaksikielinen kunta, jonka asukkaiden enemmistön kieli on ruotsi.

Pernajan kunnan kielipalvelusitoumus (pdf 32 kB)


Tutustu kunnan tavoite- ja toimintasuunnitelmaan klikkaamalla tästä


Päivitetty maaliskuun 29.pnä 2006 - Webmaster
Pernajan kunta
Sivukartta