* Forsby skola * Haddom skola * Isnäs skola * Kyrkoby skola *

* Isnäsin koulu * Koskenkylän koulu *

Forsby skola - nedre skolhuset

 

Forsby skola

Kullbyvägen 4
07700 Forsby såg

tel: 019-637 537, 637 057
e-post: forsbyskola@pernaja.fi

Kommunens största svenskspråkiga skola är belägen i Forsby. Byn har under de senaste åren vuxit kraftigt vilket i sin tur lett till ökat elevantal i skolan. Läsåret 2004-2005 har skolan 78 elever. I övre våningen i skolans tillbyggnad, som blev färdig till  skolstarten hösten 2001, jobbar den svenska förskolegruppen.

 


Skolans elever, som under läsåret 2004-2005 är delade i fem basundervisningsgrupper, kommer i huvudsak från Forsby regionen och från Gammelby. Några elever kommer också från grannkommunen i norr, Mörskom.

Personal

I skolan jobbar under läsåret 2004-2005 fem klasslärare. Helena Ek, Christian Thomasson, Maria Weckman, Maria Suuronen och Staffan Weckman(föreståndare). Förskolan handhas av Jutta Nyqvist.

Skolans städerska heter Brita Bosas och vaktmästare Gun Starck. Amica sköter maten och i skolans matsal jobbar Gunvor Maukkonen.

Forsby skola - övre skolhusetByggnader

Skolan är inrymd i två skilda byggnader och mellan dem ligger skolans rätt så stora gårdsplan. I skolans omedelbara närhet finns det en skidbana, fotbollsplan, ishockeyrink och idrottshall. I Agricolahallen, som blev färdig under våren, har skolan sin innegymnastik. Hallen har förutom bollplaner även bl.a. löpbanor.

Verksamhetsidé

Den grundläggande målsättningen i skolan är att ge eleverna en bred allmänbildning och goda baskunskaper. Därtill är förstås ett gott beteende och visandet av hänsyn mot andra grundpelare inom fostran. Motion och hälsofostran är också viktigt i skolan. Skolan deltar aktivt i olika idrottsevenemang. Dessutom utnyttjas naturen runt skolan ofta för olika exkursioner och naturstigar.

Sammanfattning

Forsby skola är en skola där alla skall kunna känna sig trygga. För att målen för undervisningen skall nås strävar man till att alltid upprätthålla arbetsron.

 

Senast uppdaterad 7 november 2004 - Webmaster
Pernå kommun
S
idkarta