* Forsby skola * Haddom skola * Isnäs skola * Kyrkoby skola *

* Isnäsin koulu * Koskenkylän koulu *

Haddom skola

 

Haddom skola

Haddomvägen 14
07945 Kuggom

tel: 512 210
e-post: haddomskola@pernaja.fi

Skolans fastigheter

Haddom skola är kommunens äldsta skola och grundades 1872 som Gislom folkskola.
Den nuvarande skolbyggnaden byggdes 1936. I anslutning till skolan färdigställdes 1962 lärarbostäder, som dock nuförtiden är i annan användning.

Elever och lärare

Läsåret 2004-2005 går det 42 elever i Haddom skola. Förskolan besöker en dag i veckan skolan.
I skolan arbetar 3 klasslärare; 1-2 Petra Paakkanen, 3-4 Daniela Andersson (vikarie för Åsa Rudnäs-Lax) och i 5-6 Karita Markusas samt 3
timlärare "Fille" Ramsay och Antti Jokinen.
Specialläraren besöker skolan regelbundet.
Majoriteten av eleverna åker skoltaxi till skolan pga den farliga vägen.

Tyngdpunktsområden

Skolans tyngdpunktsområden under läsåret 2004-2005 är närmiljön. Haddom skola är en miljövänlig skola med rätt att använda Grön Flagg-flaggan.

Info om Grön Flagg

Skolmaten

Elever och lärare äter i skolans egna utrymmen. Maten levereras från Kuggomskolan som också sköter framdukning av den goda och mångsidiga maten.

Skolgården

Skolans stora gårdsplan ger möjlighet till mångsidiga aktiviteter. Sportplanen i skolans omedelbara närhet, och den nyuppsatta rinken ger ytterligare valmöjligheter under rasterna.

Skolans elever uppskattar följande saker

Fotbollsplanen, den goda maten, datorerna, att skolan är naturvänlig med speciell kompost och pappersinsamling, stor taxi och trygg skolskjuts, bra lärare, nya gungor, rinken, datorerna, eftisverksamheten, att bokbussen besöker skolan, att skolan inte är för stor, att det ordnas olika aktiviteter, klassresor och temadagar samt att vi har roligt.

Petra Paakkanen
föreståndare

 

Senast uppdaterad 7 november 2004 - Webmaster
Pernå kommun
S
idkarta