* Forsby skola * Haddom skola * Isnäs skola * Kyrkoby skola *

* Isnäsin koulu * Koskenkylän koulu *

Kyrkoby skola - nya huset

 

Kyrkoby skola

Pernåvägen 197
07930 Pernå

tel: 019-661 2261, 661 2260
e-post: kyrkobyskola@pernaja.fi

 

Pernå kby skola är en trelärarskola med årskurserna 1-6. Läsåret 2004-2005 har skolan 38 elever.

Skolan är belägen centralt "mitt i byn" med närhet till bibliotek, Pernå kyrka, Veteranmuséet, banken, mm.

Kyrkoby skola - gamla husetDen natursköna omgivningen har vi stor glädje och nytta av i skolarbetet, vi har skogen, havet och en kulturrik närmiljö. Närheten till två vackra städer utnyttjas också i skolarbetet då vi gör våra regelbundna "kulturresor" årligen.

Pernå kby skolas lärarkårs röda tråd genom allt handlande följer principen: humant tänkande och agerande.

Vi vill att eleverna skall ha ett brett kunnande med sej då de lämnar åk 6, men också att de lärt sej för livet, fått en värdegrund, som omfattar synen på medmänniskan och värnande om allt liv.

Skolan har årligen teman som prioriteras under läsåret. Den pedagogiska idén är att vidga elevers syn på andra människor och kulturer, samt att väcka respekt och tolerans.

SKOLANS VERKSAMHETSIDÈ KAN KORT BESKRIVAS SÅHÄR:

  •  modern och effektiv undervisning

  •  inspirerande arbetsmiljö

  •  samarbetsvilja

  •  ta vara på elevernas naturliga entusiasm

  •  finlandssvenskheten

  •  uppskattning av närmiljön

  •  hänsyn

  •  artigt och gott uppförande

Skolan har samarbetsprojekt med en skola i Estland, Vihasoo skola i Loksa kommun.

Välkommen på besök till oss!

Skolans föreståndare:

Denise Lindh
undervisar i åk 5-6

John Björkskog
undervisar i åk 3-4

Milla Lindholm vikarierar Malin Orava som är vårdledig
undervisar i åk 1-2

 

Senast uppdaterad 7 november 2004 - Webmaster
Pernå kommun
S
idkarta